Huisarts & Wetenschap
Het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) geeft sinds 1957 het maandblad ‘Huisarts & Wetenschap’​​​​​​​ (H&W) uit. Dit magazine heeft alle huisartsen in Nederland als doelgroep en bevat achtergrondinformatie, onderzoeksartikelen en verdieping op een diversiteit aan onderwerpen die relevant zijn voor de huisarts in de praktijk. Het blad biedt een verscheidenheid aan opvallende data, uitkomsten, handvatten en nieuwe richtlijnen en handelswijzen. Soms zitten deze in de basis verstopt in lange lijsten met opsommingen, onderzoekverantwoordingen of onduidelijke presentaties van gegevens.
Helder en visueel aantrekkelijk
Zoals de titel van het maandblad aangeeft, wil zij de schakel zijn tussen de huisarts en de wetenschap. Om deze functie van schakel nog beter tot zijn recht te laten komen werd Studio Wiegers als partner gevraagd bij de ambitie om meer aandacht en functie aan datavisualisatie en illustratie te geven.​​​​​​​
De huisarts is een op de praktijkgerichte medisch professional, het zijn echte doeners met een drukke agenda. Daardoor moeten de presentaties van bijvoorbeeld onderzoeken zo helder, intuïtief en visueel aantrekkelijk mogelijk gebracht worden. 
Data op de juiste manier communiceren
De data die bij de onderzoeken geleverd worden, komen meestal direct uit de bron van de onderzoekers/auteurs. Wanneer deze in hun volledigheid, in een tabel of grafiek zonder duiding, gepresenteerd worden blijkt het lastig communiceren. Hierin heeft H&W een duidelijke stap gemaakt, waaraan ook wij onze bijdrage leveren. Onze opdracht is om vanuit de brondata een vertaalslag te maken naar relevante en aantrekkelijke figuren en artikelen, waar huisartsen door geboeid worden. Daardoor heeft het meer impact. 
Bij de ontwikkeling van de visuals werken we regelmatig samen met Sara Sprinkhuizen (the Data Vision Lab) en bladmanager Judith Mulder (NHG). In deze samenwerking is veel ruimte voor overleg en ontstaat er vaak een dynamische wisselwerking tussen de verschillende partijen, waardoor we samen tot het beste resultaat komen. 

Visualisatie bij artikel 'Identificeren en prioriteren van aanbevelingen die oproepen om terughoudend te zijn met zorg'.

Geleverde waarde
Er is – zoals op deze pagina te zien – een verscheidenheid aan visuele oplossingen waar we voor gevraagd worden. Ten eerste is er de categorie met grafieken, diagrammen, stroomschema’s en figuren. De meest concrete vorm van datavisualisatie. Het belangrijkst hierbij is de juiste vorm vinden, die de boodschap van de data het best overbrengt. Binnen de figuren wordt nagedacht over kleur, spatiëring, schaal, afbrekingen en esthetiek. Dit alles om een goede combinatie te maken tussen aantrekkingskracht, leesbaarheid en correcte weergave van gegevens. De tweede categorie bestaat uit infographics en figuren voor een uitleg, model en handelingen. Als laatste heb je de categorie met de creatieve invullingen en visualisaties in de geest van een onderwerp of artikel. Dit zit aan de uiterste grens van wat je datavisualisatie zou mogen noemen. Het gaat hier voornamelijk om het aantrekkelijk presenteren van de gegevens en boodschap. De plaat moet de ontvanger prikkelen en uitnodigen om de informatie nader te bekijken. Hieronder staat een selectie van de graphics die we de afgelopen tijd hebben gemaakt voor het magazine.

Bekijk ook:

Naar boven